Тимчик Сергій Васильович

Тимчик С.В. народився в 1974 році. В 1996 році закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Електронні апарати». Магістр електронних апаратів. В 2010році захистив кандидатську дисертацію.

Працював на посадах асистента кафедри проектування медико-біологічної апаратури (ПМБА) ВНТУ, старшого викладача, доцента. В 2013 році обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри ПМБА, на якій і працює. В 2014 році отримав атестат доцента. З вересня 2011 року працює заступником завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

З 01.02.2015р. призначений заступником директора ІнРТЗП з наукової роботи.

З 2014 року є ученим секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття вченого звання кандидата технічних наук зі спеціальності 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи», яка діє у Вінницькому національному технічному університеті.